Licensavtal för CATCH ME-appen

Detta licensavtal (”Avtalet”) ingås mellan Catch Me AB(publ) (orgnr. 559391-6264), med säte på Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm, Sverige (”Licensgivaren”) och användaren av CATCH ME-appen (”Användaren”).

1. Licensomfattning

Licensgivaren ger härmed Användaren en icke-exklusiv, icke-överförbar licens att använda CATCH ME-appen (”Appen”) enligt villkoren i detta Avtal.

2. Användarvillkor

Användaren accepterar att använda Appen i enlighet med Licensgivarens användarvillkor. Användaren förbinder sig att genomgå de digitala tester och uppfylla de krav som krävs för att vara startklar för arbete.

3. Åtkomst och Äganderätt

Användaren erkänner och godkänner att all äganderätt och rättigheter till Appen förblir hos Licensgivaren. Användaren har ingen rätt att ändra, anpassa eller reproducera Appen utan Licensgivarens skriftliga samtycke.

4. Jobbmatchning och Anställning

Arbetsgivare som använder CATCH ME-plattformen kan lägga in jobb via webbportalen. Appen matchar automatiskt dessa jobb med arbetstagare som är startklara för att utföra arbetet. Den första arbetstagaren som accepterar jobberbjudandet blir anställd och förbinder sig att signera ett anställningsavtal med BankID.

5. Löneutbetalning

Efter avslutat arbetspass får arbetstagaren lönen utbetald via Swish samma kväll.

6. Betyg och Utvärdering

Både arbetstagare och arbetsgivare har möjlighet att betygsätta varandra. Denna utvärdering används för att förbättra matchningsalgoritmen och skapa en bättre arbetsupplevelse för alla användare.

7. Sekretess och Datahantering

Licensgivaren kommer att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och Licensgivarens integritetspolicy.

8. Tillämplig lagstiftning

Detta Avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag av svensk domstol.

Detta Avtal finns tillgängligt på CATCH ME-plattformens hemsida för allmän läsning och förståelse.

Datum: 2023-12-13