MEDIA OCH FILER FRÅN CATCH ME.

Här finner du allt material som vi på Catch Me tar fram, oavsett om du är här som arbetstagare, arbetsgivare eller investerare.

Pitch deck för arbetsgivare

Svenska

Pitch deck för arbetsgivare på svenska. Materialet finns både som PDF och Keynote (med animation).

PITCH DECK PDF (SV)PITCH DECK KEY (ANIMATION) (SV)

Engelska

Pitch deck för arbetsgivare på engelska. Materialet finns både som PDF och Keynote (med animation).

PITCH DECK PDF (EN)PITCH DECK KEY (ANIMATION) (EN)

Pitch deck för investerare

Engelska

Pitch deck för investerare på engelska. Materialet finns både som PDF och Keynote (med animation).

PITCH DECK (PDF)PITCH DECK WITH ANIMATION (KEY)